Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR van de Ploos van Amstelskoalle geeft advies over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben. Bovendien wordt de MR gevraagd in te stemmen met voorgenomen besluiten.

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Iedere MR wordt vertegenwoordigd in de GMR om gemeenschappelijke zaken te bespreken betreffende de 15 scholen van de stichting Arlanta.