Kosten

Ouderbijdrage

De school krijgt voor het onderhouden van het schoolgebouw en de aanschaf van leermiddelen een bedrag van de minister van onderwijs. Andere uitgaven van de school worden niet vergoed, die worden onder meer bekostigd door de ouderbijdrage. Ouderbijdragen worden gebruikt voor de viering van St. Maarten, Sinterklaas en Kerst.

Ook de onkosten voor het houden van excursies, ouder- en projectavond worden uit de ouderbijdrage betaald.

De ouderbijdrage voor onze school is voor het jaar 2015-2016 vastgesteld op 2 euro per maand. Deze bijdrage is vrijwillig.

 

Automatische overschrijvingen

De bijdragen voor schoolreis/schoolkamp en ouderbijdrage worden geïnd via automatische incasso.